مجتمع آموزشی پویش

سامانه ثبت نام در دوره های آموزشی

ثبت نام در دوره های آموزشی

صورت حساب شما به مبلغ به یکی از روش های ذیل قابل پرداخت میباشد. لطفا پس از پرداخت فرم زیر را کامل کنید.
  1. پرداخت از طریق واریز به حساب جاری 0100125547005 نزد بانک صادرات به نام مجتمع آموزشی پویش(مجید وقار موسوی)
  2. واریز به کارت به شماره 0091-3727-6940-6037 نزد بانک صادرات به نام مجتمع آموزشی پویش(مجید وقار موسوی)

لیست دوره های آموزشی

در حال دریافت اطلاعات ، لطفا منتظر بمانید